Comparison of No Brand and FOOD Other Jarred Food reviews, ratings and best price in KL, Selangor and Malaysia


No Brand No Brand image on snachetto.com FOOD FOOD image on snachetto.com

Rating

No Brand

0.37 Average

18 Ratings


FOOD

0.0 Average

0 Ratings

Reviews

No Brand

อร่อยกรอบค่ะ กินไม่จิ้มมพริกก้ออร่อยค่ะ
by นันทวัน ส. on 2018-11-23


อร่อยค่ะ ถุงไม่ใหญ่มาก น่าจะสักครึ่งโลได้ คุ้มอยู่ ลองซื้อดูก่อน เด่วสั่งเพิ่ม เป็นของฝากปีใหม่ก้อดี ส่งเร็วมาก
by Urarin U. on 2018-11-22


อร่อยค่ะ ทานครััวละถุงเลยจ้า
by Sunisa P. on 2018-11-15


พริกเกลือแตกกระจายเลยค้ะ
by ศรินรัตน์ ธ. on 2018-11-14


รสชาตอร่อยดี หวานๆเปรี้ยวๆ ส่งเร็วมาก นี่ถ้าได้แบบไม่มีเม็ดจะฟินกว่านี้
by Pongpera L. on 2018-11-14


View all on Lazada


View all on Lazada


View all on Lazada


View all on Lazada


View all on Lazada

FOOD
View all on Lazada

No Brand

FOOD

No Brand image on snachetto.com FOOD image on snachetto.com
Average price

RM22.60 Buy now

RM7.00 Buy now

Average rating

0.37 Average

18 Ratings

0.0 Average

0 Ratings


Buy No Brand Other Jarred Food on Lazada Buy FOOD Other Jarred Food on Lazada

Reviews

อร่อยกรอบค่ะ กินไม่จิ้มมพริกก้ออร่อยค่ะ
by นันทวัน ส. on 2018-11-23


อร่อยค่ะ ถุงไม่ใหญ่มาก น่าจะสักครึ่งโลได้ คุ้มอยู่ ลองซื้อดูก่อน เด่วสั่งเพิ่ม เป็นของฝากปีใหม่ก้อดี ส่งเร็วมาก
by Urarin U. on 2018-11-22


อร่อยค่ะ ทานครััวละถุงเลยจ้า
by Sunisa P. on 2018-11-15


พริกเกลือแตกกระจายเลยค้ะ
by ศรินรัตน์ ธ. on 2018-11-14


รสชาตอร่อยดี หวานๆเปรี้ยวๆ ส่งเร็วมาก นี่ถ้าได้แบบไม่มีเม็ดจะฟินกว่านี้
by Pongpera L. on 2018-11-14


View all on Lazada


View all on Lazada


View all on Lazada


View all on Lazada


View all on Lazada


View all on Lazada