Comparison of Unbranded/Generic and Bodoca Cleaning tools reviews, ratings and best price in KL, Selangor and Malaysia


Unbranded/Generic Unbranded/Generic image on snachetto.com Bodoca Bodoca image on snachetto.com

Price

Unbranded/Generic
THB229.00 Buy now

Bodoca
IDR45000VND Buy now

Rating

Unbranded/Generic

4.4 Average

7 Ratings


Bodoca

0.0 Average

0 Ratings

Reviews

Unbranded/Generic

ใช้ได้ผล 3วันนำ้เริ่มใส
by Lazada Customer on 2018-11-13


ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์ น้ำใสขึ้น ตะไคร่น้ำตายและหลุดออกจากบ่อ ใด้ผลดี ครับ
by phaibul on 2018-11-08


ใช้ดีค่ะ น้ำใสขึ้น ตะไคร่ค่อย ๆ จางลงค่ะ
by อัชรารัตน์ ศ. on 2018-09-27


การส่งช้านิดหน่อยพอรับได้ น้ำยาใช้ดีมากๆ ตระไคร่ตายเกลี้ยง รวมถึงต้นไม้ที่ปลูกก็ตายด้วย
by ธรากร อ. on 2018-04-07


View all

Bodoca
View all


View all

Unbranded/Generic

Bodoca

Unbranded/Generic image on snachetto.com Bodoca image on snachetto.com
Average price

THB229.00 Buy now

IDR45000VND Buy now

Average rating

4.4 Average

7 Ratings

0.0 Average

0 Ratings


Buy Unbranded/Generic Cleaning tools Buy Bodoca Cleaning tools

Reviews

ใช้ได้ผล 3วันนำ้เริ่มใส
by Lazada Customer on 2018-11-13


ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์ น้ำใสขึ้น ตะไคร่น้ำตายและหลุดออกจากบ่อ ใด้ผลดี ครับ
by phaibul on 2018-11-08


ใช้ดีค่ะ น้ำใสขึ้น ตะไคร่ค่อย ๆ จางลงค่ะ
by อัชรารัตน์ ศ. on 2018-09-27


การส่งช้านิดหน่อยพอรับได้ น้ำยาใช้ดีมากๆ ตระไคร่ตายเกลี้ยง รวมถึงต้นไม้ที่ปลูกก็ตายด้วย
by ธรากร อ. on 2018-04-07


View all


View all


View all